Seachtain na Gaeilge 2024

Biongó & Tráth na gCeist
Bhí Bingó agus Tráth na gCeist ag an dara bliain Dé Máirt. Ba iad grúpaí ‘8 Lámh’ agus ‘Uachtar Reoite’ buaiteoirí Tráth na gCeist. Bronnadh ubh cásca an duine orthu siúd.
Idir na mbrisí go léir, bhí duaiseanna á thabhairt amach d’aon duine a dhéanadh gníomhaíocht éigin. Ar dtús bhí beirt chailíní a chan Amhrán na bhFiann dúinn. Ansin bhí beirt chailíní eile a rinne rince dúinn. Bhuaigh an ceathrar acu sin uibheacha cásca agus é tuillte go maith acu!

Ceolchoirm
Ag am lóin, bhí ceolchoirm mhór againn i halla an tionóil. Ghlac daltaí ó gach bliain páirt sa cheolchoirm. Bhí meascán de cheol, rincí, amhránaíocht agus filíocht ann. Bhí spriorad iontach na scoile le braistint go mór ann.

Céilí
Bhí céilí iontach againn leis an gcéad agus an cúigiú bliain chun deireadh a chur leis an seachtain iontach. Thosnaíomar le ‘Shoe the Donkey.’ Bhí craic mílteach againn leis seo. Ansin, bhí Ionsaí na hInse againn agus rinneamar an Dreoilín chun an céilí a chríochnú amach.

Amhrán na gCupán
Bhí an deis ag an dara bliain cleachtadh a dhéanamh ar amhrán na gcupán. Bhí cupaí maisithe go hálainn acu le frásaí deasa Gaeilge. Bhí cad é cuileachta agus craic acu.

Lá Glas ar Scoil
Chaith daltaí agus múinteoirí na scoile éadaí glasa ar an lá deirneach. Bhailíomar €420 ar son catharnacht ‘Inspire.’

Seachtain na Gaeilge sparked an exhilarating celebration at Presentation Secondary School Tralee, igniting the vibrant spirit of Irish culture within our halls. From engaging language quizzes to captivating performances, the week-long festivities nurtured a profound appreciation for our language and heritage among our students.

Bingo & Table quiz
Seachtain na Gaeilge launched with Bingo and Table Quiz , crowning '8 Lámh' and 'Uachtar Reoite' as champions who earned Easter eggs.
During the breaks, students showcased their talents with song and dance, including renditions of "Amhrán na bhFiann" and a lively reel.
Concert
Our lunch break was enlivened by a diverse concert featuring students from every year, presenting music, dance, singing, and poetry.

Céilí
We had a wonderful céilí with our 1st and 5th year students to conclude Seachtain na Gaeilge.
The céilí began with the lively rhythms of 'Shoe the Donkey.’ Next, we swirled through the timeless steps of the 'Siege of Ennis,' before concluding the céilí with the 'Dreoilín' dance.

The cup song
Our second-year students embraced the chance to learn the cup song, thoroughly enjoying mastering the lyrics and perfecting the timing of the cup movements!

Green day in School
A wave of green swept through our school as students and staff united in wearing green. We collected €420 in aid of the wonderful charity ‘Inspire.

Scroll to Top